Adatkezelési tájékoztató

Weboldalunkon, a www.daylightmedia.hu oldalon lehetőséged van feliratkozni a Daylight Média hírlevél szolgáltatására, amennyiben elmúltál 18 éves.

A feliratkozáshoz önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnod ahhoz, hogy cégünk hírlevelet küldjön részedre.

Ez a hozzájárulás azonban csak akkor lehet jogszerű, ha megfelelő tájékoztatáson alapul. Kijelentjük, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése, és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelő személye:
cégnév: Daylight Média Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám: 01-09-968448
székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 138/a
elektronikus kézbesítési cím: info@daylightmedia.hu
adószám: 2351045-2-41
képviseli: Földi Katalin ügyvezető
az adatvédelmi viszonyok kapcsolattartója: Paksi Vivien elérhetősége: vivien.paksi@daylightmedia.hu
Kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám, cégnév.

Az adatkezelés célja:
Cégünk a személyes adataidat hírlevél küldése céljából kezeli, hogy naprakész adatokkal rendelkezz a Daylight Média érdekkörébe tartozó televíziós műsorokról, kampányainkról, hírekről, szolgáltatásokról, konferenciákról, programokról valamint egyéb marketing tartalmú híreinkről levélüzenet formájában küldhessünk értesítést.

Adatkezelés jogalapja:
Hírlevélre történő feliratkozás során hozzájárulsz, hogy cégünk a személyes adataidat a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul.Hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti.

Az adatkezelés időtartama:
Cégűnk a fenti személyes adataidat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Amennyiben visszavonod a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásodat, cégünk haladéktalanul és véglegesen törli azokat nyilvántartásából.

Tájékoztatás adatkezelésről, a személyes adat helyesbítése:
Jogosult vagy tájékoztatást kérni személyes adataidról úgy, hogy az adatkezeléssel megbízott munkatársunkkal az alábbi e-mail címen felveszed a kapcsolatot: vivien.paksi@daylightmedia.hu
Ilyen igény bejelentése esetén cégünk tájékoztat a rólad kezelt személyes adatokról és az adatkezelés módjáról, illetve jogaidról az adatkezelés során. Jogosult vagy továbbá arra is, hogy a kezelt adatok kijavítását kérd.

Adatkezelés megszüntetése:
A hírlevelekről a levelek alján található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva tudsz leiratkozni a hírlevélről.
Emellett írásban cégünk fent megjelölt kapcsolattartási email címén vivien.paksi@daylightmedia.hu vagy postai úton (1037 Budapest Királylaki út 138/A) kérheted az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben cégünk minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy adatkezelés megszűntetésére irányuló kérésedet haladéktalanul teljesítse.

Felügyeleti szerv:
Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogszerűtlenséget tapasztalsz, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu